Ikona

Ikona

Ikona Świętej Rodziny

Kompozycja Ikony oparta jest na motywie ”Trójcy Ziemskiej” i Trójcy Niebieskiej. Motyw ten zbudowany jest na kształt krzyża wpisanego w koło. Ten kształt krzyża jest łatwo dostrzegalny. Jego pion z postacią Syna idzie ku Ojcu, którego dłoń wskazuje na Jezusa. Poziomą belkę tworzy rytm dłoni. Dłonie Jezusa dźwigają wszystko ku górze wskazując jednocześnie na Maryję i Józefa w geście ofiarowania. Dłonie Maryi i Józefa otaczające Jezusa chroniąc Go i eksponując.

HAGIOS OIKOS – Cała kompozycja pragnie przemówić prawdą o zamyśle Bożym wobec małżeństwa i rodziny. Zamysł ten opisują tu biblijne słowa hagios oikos – co w języku greki biblijnej oznacza zarazem Święty Dom, jak i Świętą Rodzinę.
Schody i kolumny wyobrażają świątynię, jednocześnie uobecniają Święty Kościół Chrystusowy – Jego Oblubienicę. Tu sakramentalna przynależność małżeńska jest obrazem stosunku Chrystusa do Kościoła.
Czytelność Ikony wyraża się również przez koloryt, który tutaj podkreśla wzajemne przenikanie rzeczywistości Bosko-ludzkiej.

Barwy złota i żółta zarezerwowane są wyłącznie dla świata niewidzialnego i bóstwa, przedstawiają czystą światłość.
Czerwień występująca w sukni Matki Bożej posiada bogatą symbolikę wyrażającą obok miłości, piękna i młodości również zmaganie i walkę.
Suknię okrywa płaszcz koloru niebieskiego będącego barwą najbardziej niematerialną, oznacza nieskończoność, czynny na poziomie duchowym, prowadzi ducha po drodze wiary.
Połączenie koloru niebieskiego i żółtego daje zieleń występującą w Ikonie jako wielkie koło symbolizujące obecność Ducha Świętego. On jest tłem, w którym wszystko jest zanurzone dlatego On wszystkich ogarnia. Zieleń, czyli bóstwo złączone z tajemnicą życia Bożego, to także równowaga, pokój, życie, symbol odrodzenia duchowego, dlatego też tego koloru jest szata Św. Józefa.
Jest ona dopełniona przez fiolet płaszcza, barwę mówiącą o przesunięciu swoistego napięcia z tego, co wewnętrzne na to co zewnętrzne, z tego co biologiczne na to co duchowe.
Ikona ilustruje nie tyle wydarzenie historyczne, co misterium Rodziny Świętej.
——————————————–
Ikona została „napisana” w 1982 r. przez Siostrę Miriam od Krzyża, szczecińską karmelitankę (obecnie pustelnicę) dla Instytutu w Łomiankach na prośbę jego Założyciela, wówczas Biskupa szczecińsko-kamieńskiego, Ks. Biskupa Kazimierza Majdańskiego.
Ikona Rodziny Świętej namalowana na desce (105 cm x 170 cm) znajduje się w kaplicy Wydziału Studiów nad Rodziną (Łomianki koło Warszawy, ul. Baczyńskiego 9). Jest ta kaplica miejscem codziennej modlitwy członków Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego, jak również wykładowców i studentów Instytutu Studiów nad Rodziną. Chętnie modlą się tutaj rodziny.