Strona główna

Strona główna

Tylko On jest w stanie powiedzieć człowiekowi: „Ufaj!”,
aż do granic Bożego Miłosierdzia, które nie ma granic.
Abp Kazimierz Majdański

Chrystus mocą swojej Paschy udziela nam łaski usynowienia przez Ojca w Duchu
Świętym. Niech Jego żywa i przyjacielska obecność darzy nas pokojem, pozwalając dostrzec
Jego wyciągniętą dłoń we wzajemnej życzliwości oraz pewne oparcie poprzez chrzcielną i braterską przynależność.
Dziękujemy Wam za wsparcie, zapewniając o modlitwie i duchowej łączności.
Ufni w bliskość Boga, ukazanego przez Świętą Rodzinę z Nazaretu,
Instytut Świętej Rodziny

 

 

Jest rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny.

 (św. Jan Paweł II).

W duchu tego wezwania powstał Instytut Świętej Rodziny.

Jezus zaprosił nas, byśmy Go odnaleźli w Jego Rodzinie, a więc byśmy odnaleźli i poznali: Jego, Maryję i Józefa. Zaprosił nas, byśmy odpowiadali na miłość Bożą wraz z Tymi, którzy najdoskonalej na tej ziemi umiłowali Boga i całym swoim życiem pełnili Jego Wolę. Oddajemy więc swoje życie Świętej Rodzinie – na chwałę Trójcy Przenajświętszej i dla posługi rodzinom – by głosić Dobrą Nowinę Bożego zamysłu o małżeństwie i rodzinie.
Zaproszeni do poznania, umiłowania i naśladowania Świętej Rodziny, wskazujemy na Nią jako na nadzieję ocalenia i niezawodną pomoc dla zagrożonych rodzin.

Rodzino Święta, oddajemy się Tobie!